Osmanlı Selânik’inde Loncaların Örgütlenme Şekli: Kazancılar Çarşısı Örneği

Av. Mehmet Memet Osmanlı İmparatorluğunda çarşı ve pazar düzeni,şehir bünyesinde faaliyet gösteren lonca ve esnaf grupları üzerine yapılan araştırmaların ne…

Posted in Tarih | Tagged , , | Leave a comment

Türkiye Hükümet Sistemleri Üzerine Bir İnceleme

Yusuf Kadir Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi 29 Ekim 1923’tür. Burada 1923 ve 2017 yılları arasındaki tüm siyasi gelişmeleri ve olayları…

Posted in Tarih | Tagged , , | Leave a comment

Berlin’de Kadın Olmak

Ali Jean Çorakçı   Sovyet lider Josef Stalin’e ait ikinci dünya savaşının bitişinde ”Berlin Savaşı” sonrası Alman kadınlarına sistematik şekilde tecavüz…

Posted in Tarih | Tagged , | 1 Comment

Kanun-ı Esasi

Filiz Özdemir Anayasa ve anayasacılık esasında batı kökenli kavramlardır.İlk nüveleri de batıda hak ve özgürlük bildirgeleri olarak ortaya çıktı.En eski…

Posted in Tarih | Tagged , , | Leave a comment

Bir Devlet Doğuyor

Şevket Süreyya Aydemir 23 Nisan 1920 Türkiye Millî Kurtuluş Hareketi’nin kendi devletini kurduğu tarihtir Bu tarihte Millî Mücadele, artık bir…

Posted in Tarih | Tagged , , | Leave a comment

Karaylar

Seyyar Süleymanov İbranice’de Karaim (יםִ אָ רָ ק )olarak zikredilen isim, Kırım Karayları’nın lehçesinde tekil olarak Karay, çoğul olarak Karaylar;…

Posted in Tarih | Tagged , , , , | Leave a comment

Karışık Konstantinopol

Roland Barellies Bu dönemde, Konstantinopol’ün antik alanları, camileri, sarayları ve dikkat çekici evleri değildi sadece Bertrand’ın ilgisini çeken. Çeşitliliği ve…

Posted in Tarih | Tagged , , | Leave a comment

Vatikan’ın Karanlık Tarihi-Nazi Subayları

Ali Jean Çorakçı Alois Hudal  Roma merkezli Roma Katolik kilisesinde Avusturyalı bir piskopozdu. Otuz sene boyunca, Roma’daki Santa Maria dell’Anima’nın…

Posted in Tarih | Tagged , , | Leave a comment

Cumhuriyet

Mustafa Kemal Atatürk Başlarında hala Tanrı’nın vekili, gölgesi sıfatını taşı­ yan hükümdarlar bulundurmakla birlikte egemenliğini kazanmış uluslar olduğundan söz etmiştik.…

Posted in Tarih | Tagged , , | Leave a comment

Hareket Ordusu Nasıl Teşekkül Etti?

Kazım Karabekir İstanbul’da Meşrutiyet aleyhtarlarının, gerek sarayın gerekse dış düşmanlarımızın teşviki ile bir irtica yaparak Meşrutiyet taraftarlarını boğmak isteyeceklerini hiçbir…

Posted in Tarih | Tagged , , , , | Leave a comment